Diakoners profesjonsvilkår

, Morten Holmqvist

Artikkel av Marianne Rodriguez Nygaard. Publisert i Halvårsskrift for praktisk teologi, nr2 2011. Published in Norwegian

Diakoners-profesjonsvilkår-i-Dnk-Marianne-Rodriguez-Nygaard-2011 (pdf)