Articles by: Morten Holmqvist

Trosopplæring som livsstil?

Artikkel av Morten Holmqvist. Publisert i Prismet nr1 2012. Published in Norwegian.

Prismet artikkel Trosopplæring som livsstil 2012, Holmqvist (pdf)

Læring i presteutdanningen

Artikkel av Ingrid Reite. Publisert i Halvårsskrift for praktisk teologi, nr2 2011. Published in Norwegian

Læring i presteutdanningen Reite 2011 (pdf)

Diakoners profesjonsvilkår

Artikkel av Marianne Rodriguez Nygaard. Publisert i Halvårsskrift for praktisk teologi, nr2 2011. Published in Norwegian

Diakoners-profesjonsvilkår-i-Dnk-Marianne-Rodriguez-Nygaard-2011 (pdf)